Energiebesparing

Passief bouwen

Passief bouwen kan gezien worden als de opmaat om te komen tot energieneutraal bouwen in 2020. Het steeds scherper stellen van energieprestaties voor nieuwbouw vraagt om een rekenmethode met een hoge voorspellende waarde. Hiervoor is de rekenmethode PHPP (PassiefHuis ProjectenrekenPakket) ontwikkeld. Deze rekenmethode is ontwikkeld om aan de scherpe eisen van passief bouwen tekunnen voldoen en is als zodanig een product van het Passivhaus Institut uit het Duitse Darmstadt.

De PHPP berekening is de bij passief bouwen behorende uitgebreide rekenmethode, op basis waarvan uiterst nauwkeurig het energiegebruik voor ruimteverwarming vooraf kan worden berekend. Al in de ontwerpfase geeft de berekening uitsluitsel over de de warmtebehoefte en kan er worden ingespeeld om te komen tot een optimaal energiezuinig gebouw.

Het Passiefhuis-certificaat is een verklaring van de energieprestatie en geeft aan dat het gebouw aan de strenge Passiefhuis-standaard voldoet. Voor certificering van passiefhuizen dient o.a. een PHPP berekening te worden aangeleverd. De Stichting controleert de bescheiden en gaat na of de informatie correspondeert met de gegevens in de PHPP berekening. Bij de toetsing voor het certificaat wordt vastgelegd wat de warmtevraag is volgens PHPP en of deze voldoet aan het gestelde
criterium (< 15 kWh/m2).

Links

energiebesp gemidd eensgez woning sept12 xl2